Tiêm Trắng Da

Tiêm Trắng Da

Placenta(Tế bào gốc)

Mô tả:

Dùng trong liệu pháp truyền trẻ hóa và trắng cơ thể

Mã sản phẩm:

Giá: 2.500.000 VNĐ

Fanpage

Video clip

@ Facebook f